Vinarija Pigmalion

Vinograd

Vinograd se nalazi u selu Tamnjanica, opština Bela Palanka. Prema rejonizaciji pripada Nišavskom rejonu, Belopalanačkom vinogorju. Belopalanačko vinogorje obuhvata uske terene Belopalanačke kotline sa jedne i druge strane reke Nišave. Belopalanačko vinogorje se sastoji od dva dela: severnog i južnog.

Geografska širina

Nišavski rejon se prostire od 43°18’ geografske širine na severu do 42°58’ geografske širine na jugu. Lokalitet Tamnjanica se nalazi na 41°16’44’’ geografske širine na severu i 22° 11’46’’.

Nadmorska visina – Vinograd se nalazi na nadmorskoj visini od 515 m.

Nagib terena – Nagib parcele vinograda je od 9,4 do 11,0º.

Ekspozicija terena – Vinograd je smešten prema istočnoj i severoistočnoj ekspoziciji ali je položaj vinograda takav da je čitavog dana osunčan.

Meteorološki uslovi lokalitet pružaju povoljne uslove za uspešan uzgoj vinove loze naročito sorti ranijeg – srednjeg perioda sazrevanja, povećane otpornosti na niske zimske temperature. Idealna pozicija sa predivnim vidikovcem daje posebnu draž ovom vinogradu.

Nalazi se na brežuljcima između Suve planine i Svrljiških planina.

Vinograd je na površini od 1,0ha gde su posađene internacionalne sorte:
Cabernet Franc, Merlot, Sauvignon Blanc i Tamnjanika bela (Muskat beli).