Stara kajsijevača

Selekcija Pigmalion - Stara Kajsijevača

Rakija od kajsije Selekcije Pigmalion pravljena od više vrsta selekcioniranih kajsija na tradicionalan način. Deo smo je odvojili za ljubitelje svežih vočnih rakija, deo smo je odložili u hrastovu burad, pratili njen razvoj, više puta menjali burad i strplenje je nagradjeno osmehom potrošača i Zlatnom medaljom na novosadskom sajmu 2020.

Nagrade