Rakija od dunje

Rakija od dunje

Jedan od lepših mirisa s jeseni koji se širi Srbijom je miris dunja! A dunje su večita inspiracija – pesnicima za stihove, muzičarima za pesme, domaćicama za slatko, kompot i sokove, a domaćinima za rakiju od dunja – dunjevaču.
U selu Tamnjanica svaka kuća ima posađenu dunju, koja često i bogato rodi. Zbog toga smo smatrali, da moramo da izdestilišemo rakiju od dunje – dunjevaču, koju će rado da degustiraju muškarci i žene. Ispričali smo se sa seljacima, koji je peku godinama, posavetovali sa stručnjacima, strpljivo, kao što dunja traži, odradili korak po korak, da bi uspeli ubediti sa kvalitetom prvo sebe, prijatelje i stručnu komisiju, koja nam je podelila zlatnu medalju na novosadskom sajmu.