Lekovite biljke

Lekovite biljke

Lekovite biljke su prvi lek koji je čoveku uvek bio i biće dostupan. Lečenje biljem je oduvek imalo i imace važno mesto u životu čoveka.
Lekovito bilje je pravi dar prirode.
Lekovite biljke se koriste u zvaničnoj ili narodnoj medicini za lečenje bolesti ili očuvanje zdravlja ljudi. Danas se koristi oko 10 000 vrsta biljaka i posvećuje im se velika pažnja upravo u cilju pronalaženja boljih lekova koji bi po organizam čoveka bili što je moguće manje štetni.

Istorija upotrebe biljaka u lečenju tesno je povezana sa istorijom i razvojem ljudskog društva. Najstariji pisani dokumenti potiču iz Kine 3000 godina pre n.e. kada se znalo za više od stotinu lekovitih biljaka među kojima se neke i danas koriste.
Još su stari Sloveni znali za lekovito dejstvo biljaka pa se to iskusto prenosilo kroz narodno pamćenje sve do danas. Jedna od najpoznatijih biljaka, kojoj su osim lekovitih pripisivana i sveta obeležja, bila je bosiljak.
Kolevka biljne medicine je Kina a poznato je da su stari Babilonci pre 5000 godina spravljali biljne tablete u kombinaciji sa glinom.
Pitagora je, 600 godina p.n.e. svoje učenike podučavao o načinima lečenja uz pomoć lekovitog bilja.

U kozmetičke svrhe biljke su u upotrebi već 7000 godina. Rimski lekar Galen, zapisao je recept biljne kreme za lice, jos pre 1800 godina, koji i danas čini osnovu svih savremenih krema.
Lekovite biljke su moćni lekovi, činjenica je da one čine osnovu mnogih savremenih lekova, od aspirina pa dokle god možete da zamislite. Često ne koštaju ništa a pomažu mnogo.
Naše moderno doba raspolaže izvanredno dobrim biohemijskim lekovima i antibioticima koji se sve više usavršavaju.Nasuprot tome,lekovite biljke svakim se danom sve više upotrebljavaju. Sve je veća upotreba biljnih čajeva,ekstrakata i sirupa.

Lečenje lekovitim biljem, fitoterapija, je trenutno veoma popularno. Svima je poznato da smo nаuku o lekovitom bilju nаsledili od nаših predаkа, koji su vekovimа brižljivo prikupljali informаcije o bilju, а zаtim ih koristili u lečenju mnogih bolesti. Mnoge biljke se koriste u složenim kombinаcijama, kаko bi se postigаo nаjbolji mogući efekat u lečenju. Lečenje biljem, kao i drugi načini lečenja, imа svoje prednosti i mane. Kod lečenja biljem treba biti strpljiv, jer se rezultati uglavnom ne postižu tako brzo kao kod upotrebe konvencionalnih lekovа.

U nekim slučajevima lečenje biljem imа bolji efekаt od lečenja drugim metodama, a postoje i slučajevi kada se sintetizovаnim lekovima ne može postići pozitivаn rezultаt u lečenju, pa se pribegava upotrebi bilja.
Industrijski proizvedena „prirodna kozmetika“ sadrži sintetičke konzervanse, koji su uzrok jedne trećine svih mogućih alergija na kozmetička sredstva.
Tradicionalna medicina tvrdi da lekovite biljke mogu da izleče sve bolesti samo ako se pravilno upotrebe. One oduvek pobuđuju veliko interesovanje. Rastu svuda oko nas, lako se uzgajaju i prerađuju, ne zagađuju i nisu opasne za okolinu, a što je najvažnije – mnogo manje štete od mnogih veštačkih sastojaka, a koje nalazimo u skoro svim lekovima, kozmetičkim preparatima i vestačkoj hrani.